Oferta

Przenośniki taśmowe

Urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych.

Przenośniki wałkowe

Jest urządzeniem do przemieszczania ładunków stałych o zwartej budowie, w którym ruch ładunku odbywa się po obracających się wałkach ustawionych równolegle. Przenośniki wałkowe wykorzystywane są w procesach technologicznych

Przenośniki łańcuchowe

używane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania przenośników taśmowych i paskowych. Wykorzystywane są głównie do transportu ciężkich materiałów. Przeznaczone są do transportu pojedynczych produktów. Mogą być stosowane samodzielnie lub jako część linii produkcyjnej.

Przenośniki śrubowe

Urządzenie do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie.
Stosuje się jako urządzenie odbierające materiał spod różnego rodzaju zbiorników i silosów, służą również do dozowana produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może być odizolowany od otoczenia.

Zgarniacze radialne

Zgarniacz denny wielołopatowy jest wykorzystywany w radialnych osadnikach wstępnych o średnicach ? 8÷50 m do zgarniania sedymentującej zawiesiny z dna osadnika do leja centralnego.
Zgarniacz denny osadów z łopatą logarytmiczną jest wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków bytowych i komunalnych. Służy do laminarnego zgarniania z powierzchni dna osadnika zgromadzonego osadu czynnego do leja centralnego
Zgarniacz powierzchniowy listwowy jest stosowany w zgarniaczach osadników radialnych wstępnych i wtórnych do usuwania frakcji zanieczyszczeń pływających.

Zgarniacze wzdłużne

Zgarniacz osadu jako urządzenie zgarniające jednocześnie osad z dna osadnika do komory osadowej oraz części pływające do koryta odpływowego, przeznaczony jest do pracy cyklicznej w osadnikach prostokątnych o przepływie poziomym.
Zgarniacz denny i powierzchniowy zgrzebłowy linowy przeznaczony jest do zgarniania osadu z dna osadnika do leja osadowego oraz do zgarniania wyflotowanego kożucha części pływającej z powierzchni zwierciadła ścieków w osadnikach prostokątnych.

Zastawki

przeznaczone do odcinania lub regulacji przepływów na obiektach wodno-ściekowych w oczyszczalniach ścieków, systemów irygacyjnych, zakładów przemysłowych itp.

PARTNERZY

M.W.Projekt

Projektowania układów mechanicznych oraz konstrukcji stalowych na indywidualne potrzeby naszych klientów, między innymi:
- przenośniki rolkowe, łańcuchowe, taśmowe oraz ślimakowe,
- silosy i zbiorniki magazynujące,
- podesty, balustrady,
- konstrukcje wsporcze,
- urządzenia do oczyszczalni ścieków,
- zastawki, zgarniacze,

Tworzenia kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie:
- dokumentacji odtworzeniowej,
- warsztatowej dokumentacji wykonawczej,

Pracuję w programie Geomagic Design

M.W. Projekt
ul. Klasztorna 9/3, 62-100 Wągrowiec, Polska
NIP: 764-234-91-85
REGON: 362079811

tel. (+48) 503 416 345
mail: mwprojekt@biuro.com

MAPA DOJAZDU

Początek strony